ELECTROCLEM – SECŢIA DE PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON

 1     2  4  3

Programul Operational Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Anunţ de presă


„ELECTROCLEM – SECŢIA DE PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON”

Argeş, data 15.01.2014

SC ELECTROCLEM SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătar Milescu Nicolae nr.29, sector 2, derulează, începând cu data de 12.12.2013, proiectul „ELECTROCLEM – SECTIA DE PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4m/400935/1/12.12.2013.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 1 “ Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.

Autoritatea de Management: Ministerul Economiei.

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 1.889.571,08 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.064.999,80 lei.

Proiectul se implementează în Comuna Popesti, Sat Palanga, cod cadastral 17- poz. 80100, Jud. Arges, cod postal 117593,  pe o durată de 19 luni.

Obiectivul proiectului este construirea unei hale industriale moderne în Comuna Popeşti, Sat Palanga, jud. Argeş, echipată cu o linie de producţie cu tehnologie de turnare a betonului  prin centrifugare şi prin vibrare şi crearea a 16 noi locuri de muncă în următorii 3 ani în localitatea Popeşti, Argeş.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană de contact POPESCU Marian, Funcţie Administrator-Director General, Tel. 021-2531805, Fax 021-2525190, e-mail: comercial@electroclem.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *